Tag-arkiv: Skole

Central eller decentral finansieringsmodel i forhold til Mariagerfjord kommunes økonomistyring på specialundervisningsområdet.

Det er et rigtig godt spørgsmål? I VIVE´s rapport (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd) fra 2018, om specialundervisning i folkeskolen, bliver der talt meget ind til decentral økonomistyring, men hvorfor skal en skole straffes hvis en elev bliver visiteret til et specialtilbud? Ofte ser skolen slet ikke eleven, men skal alligevel betale for eleven, FORDI eleven bor i skoledistriktet! Hvorfor ligger betalingsansvaret ved den enkelte skole? Man kan som skoleleder nemt blive overrasket økonomisk, hvis man får børn i skoledistriktet, der har specielle behov. Jeg syntes helt klart at det er noget vi skal have kikket på, for det giver ingen mening. Pengene bør komme fra en central pulje. Decentralt betalingsansvar skulle give skolerne et incitament til at blive bedre til at inkludere, men man skal IKKE inkludere for inklusionens skyld.

Kilde: Specialundervisning på folkeskoleområdet – Inspiration til den økonomiske styring (e-ISBN: 978-87-93626-43-0)
https://www.vive.dk/media/pure/7029/2300521

61 procent af de kommuner, som har en decentral betalingsmodel for den segregerede specialundervisning, har valgt at give skolerne betalingsansvar for alle de specialundervisningselever, som bor i skoledistriktet, uanset hvor de tidligere gik i skole. I 35 pct. af kommunerne betaler skolerne derimod alene for elever, der gik på skolen på tidspunktet for henvisning til segregeret specialundervisning

Kilde: Kommunernes styring af specialundervisningsområdet Økonomimodeller, visitation og udgifter fra Februar 2020 (Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed)
https://simb.dk/media/37840/kommunernes-styring-af-specialundervisningsomraadet.pdf