Forside

Per Søndergaard Mathiesen

Navn: Per Søndergaard Mathiesen
Født: 1969
Titel: IT supporter
Adresse: Fællesvej 2, Vebbestrup, 9500 Hobro

Er opvokset i Vive, men bor i dag i Vebbestrup. Jeg har 2 drenge og 2 piger i alderen 13-28 år. Positivt livssyn, mener der skal være plads til alle.

Fritidsinteresser: Mine børn og familie, gåture i naturen, vinterbadning, cykling/mtb, frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde, og meget andet.

Personlige mærkesager!

Bedre ressourceforløb:
Jeg vil arbejde for bedre og kortere ressource forløb for syge, eller andre der står uden for arbejdsmarkedet, uanset hvad årsagen måtte være. Processen fra man kommer i ”systemet” og til man er afklaret , skal ikke kunne trækkes i op til 5 år.
Jeg har hørt om sager der er trukket i langdrag i så langt som til 11-12 år. Det er simpelthen ikke godt nok, og helt uacceptabelt over for den syge.
Man skal IKKE blive mere syg, af at være syg i Mariagerfjord.

Børn og Familie:
Bedre skoler. Ikke flere spareøvelser, for skolerne har det er svært nok i forvejen. For at understøtte mit engagement på området, kan jeg fortælle at jeg har siddet i 2 skolebestyrelser, hvoraf den ene var som formand for Valsgård Skolebestyrelse. Jeg sidder nu i bestyrelsen på Søndre skole i Hobro på andet år, samt har haft børn på begge skoler. Maks 24 elever i klassen!

Den kommunale arbejdsplads:
Den kommunale arbejdsplads skal udvikles i dialog med de ansatte. Det er nødvendigt at give det kommunale arbejdsmiljø et gennemgribende tjek. På visse områder har medarbejderen ikke tid nok til at sætte sig ordentligt ind i sagerne, og det resulterer i dårligere sagsbehandling, skiftende sagsbehandlere, og medarbejdere der vælger at skifte job. Vi skal holde på de gode ansatte, og understøtte deres arbejde med den nødvendige efteruddannelse.

Et stærkt erhvervsliv: 
Vi har brug for et stærkt erhvervsliv, hvor vi har gode og attraktive arbejdspladser, for så har vi god grobund for tilflyttere! Mariagerfjord skal være en kommune, hvor virksomheder og iværksættere kan udleve drømmene. Socialdemokratiet vil derfor skabe de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed.

Mere liv i landsbyerne:
Vi skal bevare det gode liv i landsbyerne. Det gode foreningsliv, og de frivillige har en stor del i dette. Der er mange ildsjæle, som gør et kæmpestort stykke arbejde i de små bysamfund, og de lokale initiativer skal understøttes af kommunen. Socialdemokratiet vil understøtte udviklingen i kommunens landsbyer, så det fortsat er attraktivt at bosætte sig i de mindre byer, hvor man både er tæt på naturen og hinanden.

Vision:
Mariagerfjord Kommune skal kunne fungere som en ”hel” kommune. I dag er det meget Nord, Syd, Øst og Vest. De gamle kommunegrænser skal udviskes, og borgerne skal lære at tænke på en anden måde. Vi er alle til for hinanden, og ingen er mere end  andre. Vi har 4 hovedbyer, og vi skal jo gerne spille hinanden stærke. Det kommer vi længst med. Vi trænger til at få rystet posen og få skabt nogle gode løsninger, der
kommer alle borgere til gode.

Fælles for det hele er at Mariagerfjord skal være et godt sted at leve, bo og arbejde.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig på psm @ psm.dk eller ringe på 61 45 85 99.

Jeg kommer også gerne forbi til en kop kaffe og en uformel snak.

Med venlig hilsen

Per Søndergaard Mathiesen