Forside

Navn: Per Søndergaard Mathiesen
Alder: 47 år
Titel: IT supporter
Adresse: Fællesvej 2, Vebbestrup, 9500 Hobro

Født i 1969. Er opvokset i Vive, men bor i dag i Vebbestrup. Jeg har 2 drenge og 2 piger i alderen 9-24 år. Positivt livssyn, mener der skal være plads til alle.

Fritidsinteresser: Mine børn og familie, gåture i naturen, vinterbadning, cykling/mtb, frivilligt arbejde og meget andet.

Personlige mærkesager:
Jeg vil arbejde for bedre og kortere afklaringsforløb for syge eller andre der står uden for arbejdsmarkedet uanset hvad årsagen måtte være. Processen fra man kommer i ”systemet” og til man er afklaret og kommer videre, skal ikke kunne trækkes i op til 5 år. Jeg ER klar over at det er noget som er bestemt fra regeringens side, men derfor kan vi godt som kommune se lidt mere på den menneskelige side i stedet for den økonomiske side af sagen. Jeg har hørt om sager der er trukket i langdrag i så langt som til 11 år. Det er simpelthen ikke godt nok og helt uacceptabelt over for den syge. Man skal IKKE blive mere syg af at være syg i Mariagerfjord, og det skal der gøres noget ved.

Den kommunale arbejdsplads skal udvikles i dialog med de ansatte. Det er nødvendigt at give det kommunale arbejdsmiljø et gennemgribende tjek. På visse områder har medarbejderen ikke tid nok til at sætte sig ordentligt ind i sagerne, og det resulterer i dårligere sagsbehandling, skiftende sagsbehandlere, og medarbejdere der vælger at skifte job. Vi skal holde på de gode ansatte, og understøtte deres arbejde med den nødvendige efteruddannelse.

Vi skal bevare det gode liv i landsbyerne. Det gode foreningsliv og de frivillige har en stor del i dette. Der er mange ildsjæle, som gør et stort stykke arbejde i de små bysamfund, og de lokale initiativer skal støttes af kommunen med de rammer der er nødvendigt.

Stem personligt på nummer 9 på liste A.

En stemme på mig er en stemme på Leif Skaarup som borgmester.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig på psm @ psm.dk. Du er også velkommen til at ringe på 61 45 85 99.

Jeg kommer også gerne forbi til en kop kaffe til en uformel snak.

Med venlig hilsen

Per Søndergaard Mathiesen